• kontakt@zs1leczna.pl

ul. Okopowa 56, Warszawa

802 554 552

Szkolenia BHP dla firm

Szkolenia BHP w kontekście umowy zleceń i badań lekarskich

Wszystkie zasady BHP, czyli zasady bezpieczeństwa i higieny pracy są określone w przepisach prawa, a konkretnie chodzi przede wszystkim o przepisy zawarte w Kodeksie Pracy. Stworzenie odpowiednich warunków BHP, to przede wszystkim obowiązek...

Szkolenia BHP dla kierowców

Kodeks Pracy jest właściwą podstawą prawną do wykładni przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Odpowiednie przepisy tego kodeksu stanowią, że nie można dopuścić do pracy pracowników, którzy nie mają stosownych...

Szkolenie BHP- pierwszy obowiązek w nowej pracy

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, to w zasadzie pierwszy obowiązek każdego nowo zatrudnionego pracownika. Zakres i rodzaj takiego szkolenia BHP zależy przede wszystkim od branży i od rodzaju stanowiska jakie nowy pracownik...

Na czym polega szkolenie okresowe BHP ?

Na pracodawcy ciąży bezwzględny obowiązek zapewnienia wszystkim swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Warunki te są obwarowane przepisami prawa ujętymi w Kodeksie Prawa. Zarówno pracodawca jak i wszyscy jego...

Szkolenie BHP przez internet

Szkolenia BHP są obowiązkowe i dotyczy to zarówno szkoleń wstępnych ( tak zwany instruktaż ogólny) jak i szkoleń okresowych, czyli tych przypominających i ugruntowujących zdobyte już wcześniej informacje i umiejętności z zakresu...

Częstotliwość szkoleń BHP

Szkolenia BHP powinny odbywać się cyklicznie w godzinach pracy, a jeśli z uzasadnionych powodów jest to niemożliwe w tym czasie, to czas szkolenia odbywającego się poza godzinami pracy jest czasem za który trzeba zapłacić tak samo jak...

Mała firma- obowiązki związane z BHP

Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, który nie zatrudnia żadnych pracowników nie musi się martwić o wymogi BHP w swojej firmie, przynajmniej formalnie. Także współmałżonek właściciela takiej firmy nie podlega wymogom...

Jaka jest częstotliwość przeprowadzania okresowych szkoleń BHP ?

Obowiązkowe szkolenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy można podzielić na dwie grupy: pierwsza grupa to szkolenia wstępne, nazywane też instruktażem ogólnym, a druga to szkolenia okresowe.W obu rodzajach szkoleń zakres i cele...

Podstawowa wiedza o szkoleniach okresowych BHP

Wdrażanie wszystkich zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy należy do obowiązków każdego pracodawcy. Podstawa prawna rozwiązań BHP to przede wszystkim Kodeks Pracy ( szczególnie dział dziesiąty) oraz liczne rozporządzenia...

Szkolenie z zakresu BHP warunkiem rozpoczęcia pracy

Kodeks Pracy dość szczegółowo opisuje warunki jakie powinny być spełnione przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Między licznymi warunkami ( na przykład kompetencje,umiejętności czy badania lekarskie ) jest też ten dotyczący szkoleń z...

Szkolenie BHP przed zatrudnieniem

Podstawowa i najważniejsza zasada odnosząca się do BHP w kontekście zatrudnienia nowego pracownika brzmi- do pracy może być dopuszczony tylko taki pracownik, który pomyślnie skończył szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy...

Na czym polegają profesjonalne szkolenia BHP

Podstawą prawną dla regulacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest artykuł 237 Kodeksu Pracy.Opisuje on obowiązki pracodawcy i pracowników w tym zakresie. Przypomnieć należy, że pracodawca ma bezwzględny obowiązek...

Praktyka wykonywania szkoleń okresowych przez pracowników służby BHP

Za służbę BHP uznaje się odpowiednio przeszkolonych w tym względzie pracowników, których obowiązkiem jest pilnowanie wszystkich zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikających z stosownych przepisów Kodeksu Pracy...

BHP - szkolenia

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest wymogiem, który stawia polskie prawo zarówno przed pracodawcą jak i pracownikiem. Obowiązujące w tym względzie przepisy znajdują się nie tylko w Kodeksie Pracy, ale tez w...

Polecamy:

Tarbonus Szkolenia BHP

Zobacz