• kontakt@zs1leczna.pl

ul. Okopowa 56, Warszawa

802 554 552

Jaka jest częstotliwość przeprowadzania okresowych szkoleń BHP ?

Jaka jest częstotliwość przeprowadzania okresowych szkoleń BHP ?

Obowiązkowe szkolenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy można podzielić na dwie grupy:
pierwsza grupa to szkolenia wstępne, nazywane też instruktażem ogólnym, a druga to szkolenia okresowe.W obu rodzajach szkoleń zakres i cele są bardzo podobne, czasami nawet identyczne.
Te cele to:
- dostarczenie wszelkich informacji dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
- dostarczanie wszelkich informacji dotyczących wszystkich zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
- dostarczanie informacji o procedurach postępowania w razie wypadku, awarii, czy pożaru
- kurs pierwszej pomocy
- informacji dotyczące prawidłowej i bezpiecznej ewakuacji

Szkolenia okresowe służą do odświeżenia i ugruntowania wiedzy zdobytej wcześniej na szkoleniach wstępnych oraz zapoznanie się z nowymi, nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzanie szkoleń okresowych jest obowiązkowe i podlega regułom wyznaczonym przez Kodeks Pracy. Osoba prowadząca szkolenie okresowe BHP musi mieć odpowiednie kwalifikacje poświadczone certyfikatem. Szkolenia okresowe muszą być przeprowadzane przez cały okres trwania zatrudnienia, a ich częstotliwość zależy od rodzaju i warunków zatrudnienia.

Obowiązek szkolenia okresowego powstaje dopiero po dwunastu miesiącach zatrudnienia na tak zwanym etacie. Do organizowania corocznych szkoleń okresowych zobowiązani są pracodawcy, których pracownicy są zatrudnieni na stanowiskach robotniczych i gdzie wykonywana jest praca szczególnie mocno zagrażająca zdrowiu i życiu.Czas szkolenia to w tym przypadku minimum sześć godzin, a dopuszczalna forma tego szkolenia, to instruktaż stanowiskowy oraz ewentualnie wykład.
Częstotliwość szkoleń okresowych raz na trzy lata występuje w przypadku stanowisk robotniczych bez szczególnych, dodatkowych zagrożeń. Czas szkolenia to sześć godzin, a dopuszczalne formy to wykład oraz instruktaż na stanowisku pracy.
Częstotliwość szkolenia okresowego raz na pięć lat obejmuje pracowników służby BHP i pracowników wykonujących zadania takiej służby, pracowników narażonych na szczególnie niebezpieczne dla życia i zdrowia czynniki, pracodawców, kierowników i inne osoby kierujące innymi pracownikami, pracowników technicznych, pracowników organizujących produkcję, pracowników technicznych i projektantów. Czas trwania takiego szkolenia to w zależności od rodzaju pracy dwanaście lub dwadzieścia cztery godziny.

Udostępnij:

Polecamy:

Tarbonus Szkolenia BHP

Zobacz