• kontakt@zs1leczna.pl

ul. Okopowa 56, Warszawa

802 554 552

Mała firma- obowiązki związane z BHP

Mała firma- obowiązki związane z BHP

Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, który nie zatrudnia żadnych pracowników nie musi się martwić o wymogi BHP w swojej firmie, przynajmniej formalnie. Także współmałżonek właściciela takiej firmy nie podlega wymogom BHP, bo małżonkowie nie muszą nawiązywać formalnych stosunków pracy.Wszystko zmienia się jednak diametralnie jeśli właściciel takiej jednoosobowej firmy zatrudni pracownika i to na umowę o pracę. W tym momencie właściciel firmy staje się pracodawcą i natychmiast wkraczają przepisy Kodeksu Pracy dotyczące wszystkich obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Mała firma, a takich jest w naszej rzeczywistości gospodarczej najwięcej, rządzi się trochę innymi prawami, niż firmy średnie i duże, a z tego wynikają poważne ograniczenia, które dotyczą też spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jednak wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, więc przepisom regulującym sprawy BHP w takim samym stopniu podlegają zarówno firmy małe jak i bardzo duże. Jasno więc wynika, że w sprawach BHP prawodawca nie przewidział znaczących ustępstw. Za drobne ustępstwa w tej dziedzinie można uznać bowiem możliwość rezygnacji z tworzenia służby BHP, bo takiemu obowiązkowi podlegają pracodawcy, którzy zatrudniają w swojej firmie powyżej stu pracowników. Pamiętać należy, że pracodawca ma możliwość prowadzenia spraw związanych z BHP osobiście, pod warunkiem wszakże, że ma odpowiednie kwalifikacje ( musi mieć ukończone odpowiednie szkolenie co poświadcza stosowny certyfikat).Żeby pracodawca mógł samodzielnie prowadzić wszystkie zadania BHP i dokumentację z nimi związaną, jego firma nie powinna zatrudniać więcej niż dziesięciu pracowników ( dwudziestu pracowników też jest dopuszczalne, ale pod warunkiem, ze działalność gospodarcza ma tak zwaną trzecią kategorię ryzyka). W małych firmach ( do dwudziestu pracowników) można też mniej rygorystycznie traktować warunki dotyczące przechowywania posiłków i ich higienicznego spożywania jak również przechowywania odzieży domowej i roboczej.W praktyce ustępstwo to polega na możliwości umieszczenia w jednym pomieszczeniu sanitariatów i miejsc do przechowywania posiłków i odzieży.Trzeba jednak pamiętać, że w takiej firmie nie mogą występować szkodliwe warunki pracy.

Podstawą prawną regulująca sprawy BHP dla małych firm jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP .

Udostępnij:

Polecamy:

Tarbonus Szkolenia BHP

Zobacz