• kontakt@zs1leczna.pl

ul. Okopowa 56, Warszawa

802 554 552

Praktyka wykonywania szkoleń okresowych przez pracowników służby BHP

Praktyka wykonywania szkoleń okresowych przez pracowników służby BHP

Za służbę BHP uznaje się odpowiednio przeszkolonych w tym względzie pracowników, których obowiązkiem jest pilnowanie wszystkich zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikających z stosownych przepisów Kodeksu Pracy.
Podstawę prawną, która reguluje wszystkie zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowi przede wszystkim Kodeks Pracy, ale też liczne, szczegółowe rozporządzenia Rady Ministrów. Jeśli chodzi o sprawy dotyczące szkoleń przeprowadzanych przez służbę BHP to w tym wypadku zastosowanie ma Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W rozporządzeniu tym znajdziemy zamknięty katalog zadań, jakie ciążą na służbie BHP .Trzeba zwrócić uwagę, że w tym katalogu nie ma wymienionego obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych o których mowa jest w Kodeksie Pracy, a konkretnie chodzi o artykuł 237 tego kodeksu.

Szkolenia okresowe BHP, według obowiązującego w naszym kraju prawa, są obowiązkowe i dla pracowników i dla pracodawcy, a ich zadaniem jest przypomnienie, ugruntowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Według prawa nie wystarczy przejść pomyślnie wstępnego szkolenia BHP ( chodzi o szkolenie wstępne ogólne i szkolenie przeprowadzane już na konkretnym stanowisku pracy ), trzeba zdobytą raz wiedzę i umiejętności odświeżać i poszerzać, bo postęp gna do przodu w tak wielu dziedzinach, że niewątpliwie przekłada się to na całkiem nowe ograniczenia, zagrożenia i warunki pracy. Obowiązek organizacji takich szkoleń i ich finansowanie ciąży na pracodawcy.Każde szkolenie musi być udokumentowane, każde szkolenie okresowe musi tez kończyć się egzaminem. Jeśli egzamin przebiegnie pomyślnie, to pracownik dostaje zaświadczenie, które jest ważne przez określony czas.
Częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych jest różna dla różnego rodzaju zawodów i stanowisk pracy. Reguluje to oczywiście Kodeks Pracy.

Służba BHP powinna dbać o pełną realizacje wszystkich zadań dotyczących bezpieczeństwa, ale organizacja i rozkład czasu potrzebny do wykonywania takich obowiązków, nie może być odgórnie narzucany przez pracodawcę. Trzeba też pamiętać, że czas szkolenia powinien być każdorazowo uzgodniony z pracownikiem i nie może to kolidować z innymi wykonywanymi przez niego obowiązkami.

Udostępnij:

Polecamy:

Tarbonus Szkolenia BHP

Zobacz