• kontakt@zs1leczna.pl

ul. Okopowa 56, Warszawa

802 554 552

Częstotliwość szkoleń BHP

Częstotliwość szkoleń BHP

Szkolenia BHP powinny odbywać się cyklicznie w godzinach pracy, a jeśli z uzasadnionych powodów jest to niemożliwe w tym czasie, to czas szkolenia odbywającego się poza godzinami pracy jest czasem za który trzeba zapłacić tak samo jak za godziny nadliczbowe.

Częstotliwość szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zależy od jej rodzaju i warunków w jakich jest wykonywana.Jest ona regulowana przepisami prawa.
Oto częstotliwość szkoleń okresowych :
1.Szkolenia okresowe BHP odbywane nie rzadziej niż raz na rok są skierowane do pracowników na stanowiskach robotniczych na których wykonywane są szczególnie niebezpieczne prace, chodzi o prace stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika ( na przykład prace na wysokościach). Takie szkolenie musi trwać co najmniej sześć godzin. Jeśli chodzi o rodzaj szkolenia, to zalecaną formą jest instruktaż na stanowisku pracy lub wykład.
2.Szkolenia okresowe BHP odbywane nie rzadziej niż raz na trzy lata skierowane są do pracowników na stanowiskach robotniczych w szerokim rozumieniu tego słowa, muszą trwać co najmniej sześć godzin i mieć formę wykładu lub instruktażu stanowiskowego.
3.Szkolenie okresowe BHP odbywane nie rzadziej niż raz na pięć lat skierowane jest do następujących grup osób
-pracodawcy oraz osoby kierujące innymi pracownikami ( na przykład kierownicy, czy brygadziści ), kurs 12-godzinny
-pracownicy, którzy organizują produkcję, pracownicy techniczni, inżynierowie, osoby projektujące i budujące maszyny, projektanci ( kurs 6-godzinny)
- pracownicy wykonujący obowiązki wdrażania i kontrolowania zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy ( kurs 24 godzinny, w tym koniecznie 180 ćwiczeń)
-pracownicy wykonujący obowiązki w szczególnie szkodliwych warunkach, narażeni na utratę zdrowia i życia( kurs 6 godzinny).
Takie szkolenie powinno mieć formę kursu, seminarium lub tak zwanego samokształcenia kierowanego, które de facto oznacza szkolenie przez internet
4.Szkolenie okresowe BHP odbywane nie rzadziej niż raz na sześć lat, jest skierowane do wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach biurowych i w szeroko rozumianej administracji. Czas trwania szkolenia to minimum sześć godzin, a zalecana forma szkolenia to przede wszystkim kurs, ale też seminarium i kształcenie kierowane, czyli inaczej kurs internetowy.

Udostępnij:

Polecamy:

Tarbonus Szkolenia BHP

Zobacz