• kontakt@zs1leczna.pl

ul. Okopowa 56, Warszawa

802 554 552

Szkolenia BHP w kontekście umowy zleceń i badań lekarskich

Szkolenia BHP w kontekście umowy zleceń i badań lekarskich

Wszystkie zasady BHP, czyli zasady bezpieczeństwa i higieny pracy są określone w przepisach prawa, a konkretnie chodzi przede wszystkim o przepisy zawarte w Kodeksie Pracy.

Stworzenie odpowiednich warunków BHP, to przede wszystkim obowiązek pracodawcy, bez względu na to, czy pracodawcą jest osoba fizyczna, spółka,czy na przykład urząd lub państwowe przedsiębiorstwo. Podstawą prawną jest artykuł 207 Kodeksu Pracy, który brzmi -
" pracodawca jest zobowiązany chronić życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.W szczególności pracodawca zobowiązany jest:
1.Organizować pracę w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
2.Zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli wydawać w tym zakresie odpowiednie polecenia, usuwać wszystkie uchybienia powstałe w tym zakresie oraz bezwzględnie kontrolować wykonywanie tych poleceń i zaleceń.
3.Zapewnić bezwzględne wykonywanie nakazów, wystąpień, wszelkiego rodzaju decyzji i zarządzeń, które wydaje właściwy do określania warunków pracy, organ nadzoru
4. Zapewnić bezwzględne wykonania wszystkich zaleceń społecznego inspektora pracy, w którego kompetencjach kontrolnych i nadzorczych się to znajduje. "

Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków higieny pracy, zgodnie z przepisami prawa ( Kodeks Pracy) nie tylko spoczywa zawsze po stronie przedsiębiorcy, ale konsekwencje ewentualnego ich niespełnienia obciążą w każdym wymiarze jedynie pracodawcę ( przedsiębiorcę), nigdy pracownika, choć przedsiębiorca ma prawo egzekwowania od zatrudnionych przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.Jest z tym jednak pewien kłopot, bowiem nie ma nakazu kierowania pracownika na zalecane przepisami BHP badania lekarskie, czy szkolenia. Bardzo wiele zależy od rodzaju stosunku pracy jaki wiąże pracownika i pracodawcę, bo choć przedsiębiorca , który zatrudnia w swoim przedsiębiorstwie pracowników, powinien zapewnić im bezpieczne i higieniczne warunki pracy, to jednak dotyczy to tych osób z którymi ma tak zwany stosunek pracy, regulowany przepisami Kodeksu Pracy. Te przepisy nie mają jednak zastosowania, jeśli pracodawca zatrudnia kogoś na tak zwaną umowę zlecenie, umowę o dzieło, lub jeśli taka osoba sama prowadzi działalność gospodarczą. W takim wypadku zaleca się zawrzeć te kwestie bezpośrednio w umowie.
 

Udostępnij:

Polecamy:

Tarbonus Szkolenia BHP

Zobacz