• kontakt@zs1leczna.pl

ul. Okopowa 56, Warszawa

802 554 552

Szkolenia BHP dla kierowców

Szkolenia BHP dla kierowców

Kodeks Pracy jest właściwą podstawą prawną do wykładni przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Odpowiednie przepisy tego kodeksu stanowią, że nie można dopuścić do pracy pracowników, którzy nie mają stosownych kwalifikacji i umiejętności potrzebnych do danego rodzaju pracy na wybranym stanowisku. Do pracy nie można też dopuścić osób, które nie mają kompletnej wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zarówno pracodawca jak i pracownik powinni przejść odpowiednie szkolenie obejmujące wszystkie zasady BHP w danej branży i na danym stanowisku.Ważne są zarówno szkolenia wstępne obejmujące podstawową wiedzę z zakresu BHP, jak i tak zwane szkolenia okresowe organizowane zgodnie z harmonogramem i bieżącymi potrzebami wynikającymi z charakteru pracy.

Trzeba podkreślić, że pracodawca jest zawsze odpowiedzialny za stworzenie odpowiednich warunków do pracy pracownikom jak również za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w całym przedsiębiorstwie.
Pracodawca może jednak scedować ten obowiązek na wyznaczonego pracownika. Taki pracownik powinien być oczywiście odpowiednio przeszkolony, posiadać autorytet ( najlepiej aby miał stanowisko kierownicze ) oraz odpowiednie kompetencje potrzebne do kierowania zespołem ludzkim. Do obowiązków takiego pracownika należy przede wszystkim organizowanie odpowiednich szkoleń z zakresu BHP,( chodzi nie tylko o tak zwane szkolenia wstępne, ale też szkolenia cykliczne dostosowane do specyfiki pracy i zmieniających się warunków pracy), ale też bieżąca kontrola warunków pracy przy każdym stanowisku i rygorystycznego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Konkretne przepisy zależą oczywiście od branży oraz specyfiki konkretnego stanowiska pracy.

Transport należy do szczególnie wymagających branż, jeśli chodzi o kompetencje pracowników, tworzenie odpowiednich warunków pracy oraz różnego rodzaju szkoleń i kursów. Niestety często się zdarza, że szkolenia z zakresu BHP są pomijane, lub nie jest im nadawana odpowiednia ranga, a przecież praca kierowcy jest szczególnie narażona na różnego typu niebezpieczeństwa (na przykład zagrożenia wynikające z hałasu, ograniczonej przestrzeni kabiny samochodu, czasu pracy, załadunku i rozładunku towaru, stresu itp).
Każdy kierowca powinien bezwzględnie przejść wszystkie potrzebne szkolenia z zakresu BHP, a potem cyklicznie je powtarzać ( przepisy stanowią, że nie można rzadziej niż raz na trzy lata).
 

Udostępnij:

Polecamy:

Tarbonus Szkolenia BHP

Zobacz