• kontakt@zs1leczna.pl

ul. Okopowa 56, Warszawa

802 554 552

Szkolenie BHP przez internet

Szkolenie BHP przez internet

Szkolenia BHP są obowiązkowe i dotyczy to zarówno szkoleń wstępnych ( tak zwany instruktaż ogólny) jak i szkoleń okresowych, czyli tych przypominających i ugruntowujących zdobyte już wcześniej informacje i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem tego typu szkoleń jest zapoznanie pracownika z warunkami pracy, czynnikami stanowiącymi zagrożenie podczas pracy, przyswojenie wszystkich umiejętności jakie pozwolą wykonywać pracę w sposób absolutnie bezpieczny dla siebie i innych pracowników oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, czyli poznanie procedur jakie należy wdrożyć w razie wypadku, pożaru i każdego innego zagrożenia bezpieczeństwa. Na szkoleniach BHP przypomina się też procedury pierwszej pomocy.

Szkolenia BHP mogą mieć różne formy.
Pierwszą i najczęściej wybieraną formą są kursy prowadzone przez instruktorów BHP, lub posiadających właściwe kompetencje pracowników. Osoby szkolące pracowników ( instruktor BHP, pracodawca, kierownik ) muszą mieć poświadczone kompetencje stosownym certyfikatem.
Drugą formą jest instruktaż.Ta zdecydowanie krótsza forma szkolenia BHP jest stosowana zazwyczaj w szkoleniu wstępnym dokonywanym już na stanowisku pracy ( tak zwany instruktaż stanowiskowy).
Trzecią formą jest seminarium. Ta forma dość rozbudowana, więc najczęściej stosuje się ją w zaawansowanych etapach szkolenia.
Czwartą formą jest tak zwane samokształcenie kierowane.To najnowocześniejsza forma szkolenia BHP, bowiem można ją zdobywać przez internet co niezwykle ułatwia jej przeprowadzenie. Taki internetowy kurs nie tylko dostarcza potrzebnej wiedzy i materiałów, ale dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii ( poczta elektroniczna, skape, filmiki instruktażowe itp) daje też możliwość szybkiej i konsultacji z instruktorem BHP.

Mimo tak nowoczesnej i wygodnej formy szkolenia internetowego, prawodawca wprowadził w tym względzie liczne ograniczenia. Szkolenie przez internet to nie jest szkolenie dla każdego. Z tej formy szkolenia mogą skorzystać następujące grupy :
1.Pracownicy do których zadań należy służba w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
2.Pracodawcy,kierownicy, mistrzowie, brygadziści, czyli nie tylko osoby decyzyjne, ale mające bezpośredni wpływ na wprowadzanie i kontrolę BHP
3.Pracownicy administracyjno- biurowi, których charakter pracy wiąże się z zagrożeniami bezpieczeństwa i higieny pracy
4.Pracownicy techniczni, inżynierowie, organizatorzy procesu produkcyjnego

Udostępnij:

Polecamy:

Tarbonus Szkolenia BHP

Zobacz