• kontakt@zs1leczna.pl

ul. Okopowa 56, Warszawa

802 554 552

Szkolenie BHP- pierwszy obowiązek w nowej pracy

Szkolenie BHP- pierwszy obowiązek w nowej pracy

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, to w zasadzie pierwszy obowiązek każdego nowo zatrudnionego pracownika. Zakres i rodzaj takiego szkolenia BHP zależy przede wszystkim od branży i od rodzaju stanowiska jakie nowy pracownik obejmie. Bardzo dużo zależy od tego z jakim ryzykiem wiąże się praca na konkretnym stanowisku, czy odbywa się w warunkach szkodliwych ( na przykład hałas, ograniczona przestrzeń, niekorzystne warunki atmosferyczne), czy wiąże się z obsługą skomplikowanych maszyn i różnego typu urządzeń, czy pracownik jest narażony na kontakt z szkodliwymi dla zdrowia i życia substancjami ( na przykład chemikalia, czy bakterie chorobotwórcze) itp.

Szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zajmuje się odpowiednio przygotowany instruktor BHP. Cele takiego szkolenia są wielokierunkowe- przede wszystkim to oczywiście dogłębne zaznajomienie pracownika z wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi zakładu pracy ( specyfika pracy, topografia zakładu pracy, szczególnie zagrożone wypadkami stanowiska pracy itp), ale też informacje dotyczące zagrożeń dla życia i zdrowia oraz procedur jakich należy przestrzegać w razie wypadku lub pożaru. Tego typu wstępne szkolenia BHP obejmują wszystkie potrzebne informacje dotyczące przestrzegania bezpiecznych warunków pracy, używania odzieży ochronnej i wszelkiego typu zagrożeń jakie mogą wystąpić podczas wykonywania obowiązków służbowych, ale też zazwyczaj krótki kurs pierwszej pomocy. Duży nacisk instruktorzy kładą na rygorystyczne przestrzeganie procedur postępowania w razie wypadku. Ten instruktaż występuje nie tylko w tym pierwszym, wstępnym szkoleniu przy przyjmowaniu nowego pracownika, ale powinien być powtarzany cyklicznie ( częstotliwość jest określona przepisami prawa zawartymi w Kodeksie Pracy).

Drugim rodzajem szkolenia BHP przeznaczonym dla nowo przyjętego pracownika, jest tak zwany instruktaż stanowiskowy. Jak sama nazwa wskazuje jest to szkolenie obejmujące informacje dotyczące warunków, ograniczeń i zagrożeń pracy, które występują na konkretnym stanowisku pracy. Takie szkolenie dotyczy przede wszystkim takich stanowisk, które wiążą się z obsługą maszyn, kontaktem ze szkodliwymi substancjami i w ogóle są narażone na różnego typu zagrożenia.Instruktor BHP obejmuje takim szkoleniem nie tylko nowo przyjętych pracowników, ale też każdego pracownika, który zmienia stanowisko pracy.

Udostępnij:

Polecamy:

Tarbonus Szkolenia BHP

Zobacz