• kontakt@zs1leczna.pl

ul. Okopowa 56, Warszawa

802 554 552

Szkolenie z zakresu BHP warunkiem rozpoczęcia pracy

Szkolenie z zakresu BHP warunkiem rozpoczęcia pracy

Kodeks Pracy dość szczegółowo opisuje warunki jakie powinny być spełnione przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Między licznymi warunkami ( na przykład kompetencje,umiejętności czy badania lekarskie ) jest też ten dotyczący szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Trzeba podkreślić, iż prawo jednoznacznie wskazuje,że takiemu szkoleniu obowiązkowo podlegają wszyscy pracownicy bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. Oczywiście forma zatrudnienia ma znaczenie- najmniej kontrowersyjna jest oczywiście umowa o pracę, bo bezpośrednio odsyła do Kodeksu Pracy, ale też obowiązek szkoleń BHP mają pracownicy zatrudnieni na podstawie tak dziś popularnych umów cywilno-prawnych, jak również sami pracodawcy.Zwolnienia z tego obowiązku, to na prawdę marginalna sprawa- dotyczy to osób , które w czasie ostatniego pół roku odbyły wymagane szkolenia u innego pracodawcy i mogą to wykazać stosownym zaświadczeniem. Trzeba też zwrócić uwagę na zakres szkolenia, musi on być taki sam, albo bardzo zbliżony.Zwolnienie ze szkolenia BHP dotyczą tylko szkoleń okresowych.

Prawodawca rozróżnił dwa rodzaje szkoleń BHP- wstępne oraz okresowe. Zasada jest taka, że nie wolno dopuścić pracownika do pracy, jeśli nie przeszedł on pomyślnie wstępnego szkolenia BHP. Trzeba też pamiętać, że dotyczy to też pracodawcy, chodzi nie tylko o bezpieczeństwo jego pracy, ale też o właściwy nadzór na pracownikami i kontrolą nad poprawnym wdrażaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenia wstępne dzielą się na ogólne szkolenie wstępne oraz tak zwany instruktaż stanowiskowy. Podczas szkolenia ogólnego przekazywane są informacje dotyczące BHP zawarte w Kodeksie Pracy, informacje o zagrożeniach i sposobach ich uniknięcia, informacje na temat pierwszej pomocy i informacje na temat postępowania w razie wypadku lub pożaru. Czas takiego szkolenia to minimum półtorej godziny.Instruktaż stanowiskowy odbywa się oczywiście na stanowisku pracy, przekazywane są tam informacje na temat bezpiecznego wykonywania obowiązków, zagrożeń jakie mogą wystąpić w trakcie ich wykonywania i jak im przeciwdziałać, także jakiej odzieży używać, kiedy schodzić na przerwy itp Zakres tego szkolenia jest uzależniony od rodzaju stanowiska i ilości potencjalnych zagrożeń.
Szkolenia okresowe przeprowadza się już w trakcie trwania zatrudnienia.Takie szkolenia mają na celu przypomnienie i ugruntowanie wiedzy na temat BHP.

Udostępnij:

Polecamy:

Tarbonus Szkolenia BHP

Zobacz