• kontakt@zs1leczna.pl

ul. Okopowa 56, Warszawa

802 554 552

Szkolenie BHP przed zatrudnieniem

Szkolenie BHP przed zatrudnieniem

Podstawowa i najważniejsza zasada odnosząca się do BHP w kontekście zatrudnienia nowego pracownika brzmi- do pracy może być dopuszczony tylko taki pracownik, który pomyślnie skończył szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek przeszkolenia w zakresie BHP mają nie tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę ( taka umowa odnosi się bezpośrednio do przepisów prawa zawartymi w Kodeksie Pracy, gdzie zawarte są przepisy regulujące praktycznie całą dziedzinę bezpieczeństwa i higieny pracy) ale też pracownicy zatrudnieni na różnego typu umowy cywilne prawne takie jak umowa zlecenie, czy umowa o dzieło. Trzeba też podkreślić, że taki obowiązek spoczywa też na właścicielach firm, praktykantach i kadrze kierowniczej, więc szkoleniu BHP podlegają wszyscy pracujący i zarządzający pracą innych, bez względu na rodzaj pracy i zajmowane stanowisko.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny musi prowadzić osoba, która sama przeszła odpowiednie przeszkolenie z tej dziedziny i pomyślnie zdała egzamin. W większości wypadków zajmują się tym instruktorzy BHP, ale takie szkolenie może poprowadzić też sam pracodawca, lub osoba przez niego wyznaczona.Warunek jest jeden- musi poświadczyć ( zaświadczenie o zdanym egzaminie) swoje kompetencje w tej dziedzinie. Szkolenie musi odbywać się poza godzinami pracy, ale jeśli z jakiś ważnych powodów jest to niemożliwe, wówczas za czas szkolenia musi być być wypłacone wynagrodzenie takie, jak za godziny nadliczbowe.

Mamy dwa rodzaje szkoleń BHP- szkolenia wstępne, oraz szkolenie okresowe. Pracownik nie może rozpocząć pracy zanim nie ukończy szkolenia wstępnego. Jest to bezwzględny wymóg prawny. Na szkolenie wstępne składa się szkolenie wstępne ogólne, nazywane też instruktażem ogólnym, oraz szkolenie wstępne stanowiskowe nazywane też instruktażem stanowiskowym.
Instruktaż ogólny to dostarczenie podstawowych informacji o systemie bezpieczeństwa i higieny pracy ( materiałem żródłowym jest oczywiście Kodeks Pracy), omówienie warunków pracy i zagrożeń im towarzyszących, omówienie procedur jakich trzeba dopełnić w razie wypadku lub pożaru oraz wiedza i ćwiczenia dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy. Na zwykłe szkolenie wstępne ogólne Kodeks Pracy przewidział minimum trzy godziny. Takie szkolenie jest bezpłatne. Szkolenie wstępne stanowiskowe odbywa się na przyszłym stanowisku pracy i dotyczy specyfiki warunków pracy, zagrożeń jakie mogą wystąpić i sposobów zapobiegania takim zagrożeniom.

Udostępnij:

Polecamy:

Tarbonus Szkolenia BHP

Zobacz