• kontakt@zs1leczna.pl

ul. Okopowa 56, Warszawa

802 554 552

Na czym polegają profesjonalne szkolenia BHP

Na czym polegają profesjonalne szkolenia BHP

Podstawą prawną dla regulacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest artykuł 237 Kodeksu Pracy.Opisuje on obowiązki pracodawcy i pracowników w tym zakresie. Przypomnieć należy, że pracodawca ma bezwzględny obowiązek zapewnienia sobie i pracownikom bezpieczeństwa i higieny podczas pracy, bez względu na liczbę zatrudnionych osób oraz charakter ich pracy.Formalnie jest niemożliwe, aby osoba, która nie odbyła szkolenia BHP, mogła rozpocząć pracę. Dotyczy to wszystkich bez wyjątków- pracodawców, pracowników, praktykantów, uczniów, osób zarządzających firmą, po prostu wszystkich.Zarówno pracodawca jak i pracownicy muszą odbyć szkolenie BHP w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków na danym stanowisku. Znaczy to po prostu, że zakres szkolenia powinien zawierać nie tylko ogólną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa, higieny pracy, zagrożeń mogących wystąpić w czasie pracy, sposobów zachowania w razie pożaru, czy wypadku, pierwszej pomocy, ale przede wszystkim powinien być też dostosowany do jej specyfiki na danym stanowisku.


Szkolenia BHP finansuje pracodawca.Powinny one odbywać się w czasie pracy, a jeśli jest to z jakiś ważnych przyczyn niemożliwe, to wówczas pracownik za czas spędzony na szkoleniu powinien dostać pieniądze policzone tak jak pracodawca płaci za godziny nadliczbowe.Pracodawca może zamienić wynagrodzenia na czas wolny od pracy. Wybór należy do pracodawcy.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe
Szkolenia wstępne z kolei dzielimy na szkolenia wstępne ogólne oraz szkolenia na stanowisku pracy, czyli tak zwany instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Brak odbycia szkolenia wstępne uniemożliwia podjęcie obowiązków na danym stanowisku.
Szkolenia okresowe mają za zadanie przypomnieć zdobytą wcześniej wiedzę, ugruntować ją i uzupełnić o nowe rozwiązania w tej dziedzinie. Są obowiązkowe.Muszą być przeprowadzane cyklicznie, a częstotliwość ich powtarzania zależy od charakteru pracy i warunków w jakich jest wykonywana.Szczegółowo określa to Kodeks Pracy.Natomiast zakres szkoleń i zawartość treściową, sposób ich realizacji, programy, a także sposób ich dokumentowania, wydawania certyfikatów i zaświadczeń oraz prawa do zwolnień, określają szczegółowe przepisy prawne.Konkretnie chodzi o rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia BHP.


 

Udostępnij:

Polecamy:

Tarbonus Szkolenia BHP

Zobacz